دوره های برق

فن آوری اطلاعات

دوره های گردشگری

اموراداری

زبان انگلیسی

دوره های مدیریت

  • ۰
  • ۱۱
  • ۰
  • ۳۵
  • ۱۲۱,۱۷۶
  • ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

آدرس

  • استان خوزستان-دزفول- خ طالقانی بین ابوریحان و میدان فتح المبین
  • kashefandez@yahoo.com
  • ۰۶۱۴۲۲۷۱۸۱۵
  • ۰۹۰۲۱۱۱۰۴۴۵