Slide کاشفان صنعت دزفول

متقاضیان تکمیل و یا تغییر دیپلم

دررشته برق

برق صنعتی و آموزش های مرتبط با آن یکی از مشاغل پر کاربرد در تمام صنایع است. دیپلم برق صنعتی دارای دروس اختصاصی مرتبط با مهارتهای تخصصی مورد نیاز بازار کار این رشته است.

چرا باید در این دوره ثبت نام کنم ؟
  • مناسب افرادی که به حوزه برق علاقه دارند
  • مناسب افرادی که میخواهند بازارکار همیشگی داشته باشند
  • مناسب افرادی که میخواهند بازارکار گسترده ای داشته باشند
  • مناسب افرادی که میخواهند با مدرک بین المللی این رشته مهاجرت کنند
  • مناسب افرادی که می خواهند در صنعت برق ریز شوند
Payam Gooyan Ava Pars

دوره های ویژه بازارکار