دیپلم برق

چرا باید دراین دوره ها ثبت نام کنیم: مناسب افرادی که به حوزه برق علاقه دارند مناسب افرادی که میخواهند بازارکار همیشگی داشته باشند مناسب افرادی که میخواهند بازارکار گسترده ای داشته باشند مناسب افرادی که میخواهند با مدرک بین المللی این رشته مهاجرت کنند مناسب افرادی که می خواهند در صنعت برق ریز شوند … ادامه مطلب دیپلم ...

سیکل

سیکل رسمی آموزش و پرورش افراد بزرگسالی که مدرک تحصیلی سیکل را ندارند از دو طریق می توانند این مدرک را دریافت کنند یکی شرکت در آزمون جامع آموزش و پرورش می باشد و دیگری در مدارس راهنمایی شبانه به صورت ترم به ترم واحد های درسی را بگذرانند. (منظور از افراد بزرگسال کسانی است … ادامه مطلب سیکل