کارت مهارت

مزایای استفاده از گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همانطور که می دانید بخش اعظمی از شاغلان حوزه های ساختمان ، صنعت ، فرش و صنایع دستی نیازمند دریافت کارت مهارت هستند .کارگران از اهمیت داشتن کارت مهارت آگاهند زیرا کارت مهارت از مهم ترین شروط بیمه کارگران مهارتی به شمار می … ادامه مطلب کارت ...