کار با نرم افزار ETAP POWER STATION (پیشرفته)

کار با نرم افزار ETAP POWER STATION (پیشرفته)

کار با نرم افزار ETAP POWER STATION (پیشرفته)

کار با نرم افزار ETAP POWER STATION (پیشرفته)

نرم افزار ETABدر حوزه برق قدرت بوده و شایستگی هایی از قبیل برنامه ریزی-طراحی-تحلیل و بهره برداری سیستم های قدرت-کنترل-حفاظت-بهره برداری اقتصادی-قابلیت اطمینان و کیفیت توان داشته و با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت برق و مشکلات و هزینه های قابل توجه نگهداری و بهره برداری از تجهیزات سیستم های قدرت...

از این نرم افزار از مرحله برنامه ریزی تا بهره برداری استفاده می شود.این شایستگی با مهندسین برق شاغل در وزارت برق و شرکت های خصوصی مرتبط با برق در ارتباط است.

شرح سرفصل دوره آموزش نرم افزار ETAp به شرح زیر است:

عنوان  جزئیات  ساعت
آشنایی با مدارک ارائه شده در پلنت های صنعتی مطابق استانداردهای پلنت های صنعتی ۱- بررسی رویه انجام پروژه ها
۲- مدارک basic design
۳- مدارک detail design
(Specification، Data sheet، Calculation، MTO، ITP، MR، PO، Layout، SLD و …)
۴- مدارک خرید تجهیزات وارزیابی
۵- مدارک vendor
۶- بررسی تقدم و تاخر مدارک
۴
آشنایی با Load List، Balance Load List و Over all SLD ۱- بررسی مفاهیم Duty cycle تجهیزات
۲- آشنایی با پارامترهای محاسبات load list (ضریب تقاضا ، ضریب بهره برداری،بار متصله ،ضریب همزمانی ،فاکتور بار )
۳- اعمال طبقه بندی بارهای الکتریکی در load list و بررسی مفهوم load shedding
۴٫- بررسی پارامترهای تجهیز بارها
۵- چگونگی تهیه load list
۶
معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه ۱- هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟
۲- آشنایی با شرکت OTI
۳- چرا نرم افزار ETAP؟
۴- توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف(
۱- Short-Circuit Analysis
۲- STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
۳- Load Flow Analysis
۴- Motor Starting Analysis
۵- Generator Start-up
۶- Harmonic Analysis
۷- Optimal Capacitor Placement
۸- Transformer MVA Sizing
۹- DC Short-Circuit Analysis
۱۰- Battery Sizing and Discharge Analysis
۱۱- Cable Pulling Systems
(۱- Arc Flash Analysis
۱۳- Unbalanced Load Flow Analysis
۱۴- Transient Stability Analysis
۱۵- Optimal Power Flow
۱۶- Reliability Assessment Analysis
۱۷- Transformer Tap Optimization
۱۸- DC Load Flow Analysis
۱۹- Underground Raceway Systems
۲۰- Control System Diagram)
۵- محیط نرم افزار ETAP
۶- محیط المان های AC و DC
۷-محیط آنالیزها
۸- محیط های مختلف شبیه سازی در ETAP
۹- بررسی منوهای ETAP
۱۰- وارد کردن اطلاعات Option در ETAP
۱۱- آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار ETAP
۱۲- کار با کتابخانه ETAP
۱۳- آَشنایی با ۳DDatabase
a- آَشنایی با روش Revision زدن
b- آشنایی با محیط Configuration
c- آشنایی با Presentation
۱۴- آشنایی با سناریوگذاری در ETAP
۲۴
آشنایی با المان ها و وارد نمودن اطلاعات آنها (در طول دوره) ۱- Power Grid
۲- اطلاعات باس بار
۳- ترانسفورماتور
۴- کابل ها
۵- کلید های MV (دژنکتورها)
۶- کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
۷- موتور
۸- Static load و Lump Load
۹- AC Composite Motor
۱۰- Composite Network
۱۱- تابلو ها (Panel)
۱۲- خازن
۱۳- کنتاکتور
۱۴- فیوز
۱۵- مبدل سه فاز به تک فاز
۱۶- Remote Connector
۱۷- سکسیونر
۱۸- ژنراتور
۱۹- خطوط انتقال
۲۰- هارمونیک فیلتر
۲۱- کانورتر (Converter)
۲۲- باتری (Batter)
۲۳- UPS
۲۴- شارژر (Charger)
۲۵- اینورتر (Inverter)
۲۶- Variable Frequency Driver (VFD)
در طول دوره
آنالیز پخش بار، سایزینگ کابل و ترانسفورماتور ۱- اهداف آنالیز پخش بار
۲- مفاهیم اساسی در پخش بار
۳- پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
۴- انجام پخش بار مثال در ETAP
۵- روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار
۷- آشنای با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
۸- سایزینگ ترانسفورماتور با استفاده از نرم افزار ETAP
۹- سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار ETAP
۱۰- بررسی مدارک
Data Sheet for Electrical Cables
• Data Sheet for Power Transformers
• Specification for Electrical Cables
• Specification for Power Transformers
• Electrical Cable Schedule
• Cable Sizing Calculations
• Material Requisition for Power Transformers
• Inspection & Test Plan Power Transformers
۱۲
آنالیز بخش بار نامتعادل و بهبود سایزینگ تجهیزات ۱- بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
۲- بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
۳- بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
۴- مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
۵- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن
۳
آنالیز اتصال کوتاه
و سایزینگ کلید ها و تابلوها (باس بار)
۱- اهداف آنالیز اتصال کوتاه
۲- بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۳- استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
۴- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
۵- انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
۶- انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
۷- بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۸- سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۹- سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۱۰- بررسی مدارک Specification، Data sheet، MR، ITP و SLD و… مربوط به سوئیچگیر
۶
آنالیز خازن گذاری و بدست آودن مقادیر خازن مورد نیاز پلنت ۱- بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
۲- پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
۳- آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
۴- انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP
۵- بررسی گزارشات و منحنی های مهندسی قیمت بعد از انتخاب خازن مناسب
۶- بررسی مدارک مربوطه شامل Specification، Calculation و….
۳
آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلتر ۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۷- چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
۸- چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟
۹- بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و… مربوطه
۶
آنالیز راه اندازی موتور ۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۷- بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و… مربوطه
۸
آنالیز سیستم ارتینگ و سایزینگ ارتینگ MV و LV ۱- آشنایی با سیستم های نیرو در LV
۲- لزوم اجبار در وجود استفاده از سیستم TN
۳- محاسبه مقدار مقاومت زمین
۴- روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
۵- آشنایی با پارامترهای مهم در طراحی مش بر اساس IEEE 80
۶- آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
۷- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات سیستم زمین بر اساس IEEE 80
۸- انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
۹- بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
۱۰- سایزینگ NGR
۱۱- بررسی مدارک مربوطه از قبیل Specification، Calculation، Layout و…
۱۲
مقدمه بر حفاظت و مشاهده Curve های حفاظتی، انجام هماهنگی حفاظتی ۱- انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
۲- آشنایی با کدهای ANSI  رایج و ستینگ های آن ها
۳- آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
۴- ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
۵- آشنایی با Curve های  مختلف المان ها (موتور، ترانسفورماتور، کابل)
۶- هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
۷- استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
۸- بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی
۱۲
آنالیز پخش بار و اتصال کوتاه DC باطری سایزینگ، سایزینگ UPS و باتری شارژر و سایزینگ دیزل ژنراتور ۱- لزوم آنالیزهای DC
۲- اهداف آنالیز LF و SC در مدارات DC
۳- اثرگذاری المان های مختلف DC در آنالیز LF و SC
۴- انجام آنالیز LF و SC برای مثال و بررسی نتایج و گزارشات حاصل از آن
۵- پارامترهای سایزینگ باتری ها بر اساس IEEE 485
۶- مدل نمودن پارامترهای باتری در ETAP
۷- انجام باتری سایزینگ با ETAP
۸- انجام آنالیز باتری دشارژینگ با ETAP
۹- بررسی نتایج و گزارشات
۱۰- بررسی مدارک مربوطه شامل Calculationها و ..
۱۱- بررسی نرم افزار SAFT
۱۲- چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
۱۲
آنالیز Transient ۱- شرایط وقوع اتفافات Transient
۲- اثرات Transient آن در شبکه
۳- بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
۴- آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
۵- وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
۶- انجام مطالعات Transient برای مثال
۷- بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
۸- استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی
۶
آشنایی با حفاظت کاتدیک ۱- خوردگي چيست ؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
۲- معرفي انواع پوشش عايقي لوله ها
۳- انواع سیستم حفاظت کاتدی
۴- بررسي ، انتخاب ، مزايا و معايب انواع بستر آندي
۵- سايزينگ ركتيفاير، كابل ،………
۶- انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جريان تزريقي) انتخاب نوع بستر و نوع آند
۷- روش طراحي حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون به طريق تزريق جريان و آند فداشونده
۸- روش طراحي حفاظت كاتدي كف تانك
۹- آشنايي با حفاظت كاتدي د اخل تانك
۱۰- آشنايي با حفاظت كاتدي اسكله
۱۱- آشنايي با حفاظت كاتدي كشتي ها و سكوهاي دريايي
 ۱۲
 آشنایی با Heat Tracing
۱- مفهوم heat tracing
۲- نیازمندیهای طراحی (انتخاب هیتر، کنترل دما، تامین توان و..)
۳- آشنایی با مدارک (Specification for Electrical heat tracing، ITP، MR، TBE)
 ۳
آشنایی و بررسی محیط های Hazard ۱- محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
۲- نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
۳- انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
۴- درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS PROTECTION(IP)
۵- بررسی مدارک مربوطه

درس

 1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
 2. Etiam ut orci eget augue

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
  1. Phasellus ultrices nunc in

   لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
  2. Nam et consequat lectus

   لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
 3. Class aptent taciti

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.