درخواست همکاری

بدون دیدگاه

درخواست همکاری

جهت درخواست همکاری فرم مورد نظر را با دقت تکمیل کنید.
  • سوابق مرتبط و غیرمرتبط خود را به طور مختصر بیان کنید.وچنانچه سابقه کارندارید نیز عدم سابقه کاردرج کنید.
  • رزومه خود را میتوانید از اینجا بارگذاری کنید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.